Oplysningspligt

 

Som led i indgåelsen af en aftale om udførelse af kloak- og entreprenørarbejde behandler Klodan ApS en række almindelige personoplysninger:

navn, adresse, e-mail, telefonnumre vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Klodan ApS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • Klodan ApS, cvr.-nr. 61578329, Tokkerodvej 28, 5462 Morud
  • Tlf.: 64 80 11 31, e-mail: kontor@klodan.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at udfører kloak- og entreprenørarbejde.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte aftale om reparation af kloakskade. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af kloakarbejde for dig.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Klodan APS vil opbevare/gemme dine personoplysninger i 5 år jf. bogføringsloven og i henhold til lov om autoriseret kloakmester garantiordninger.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Klodan ApS behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Klodan ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.